thepro-city.com

บริการประเมิณราคา และออกแบบอลูมิเนียมกระจก ฝ้า ฟรี!!!
คำว่า”ซื่อสัตย์” ในธุรกิจของเรานั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเราให้บริการกับลูกค้าแล้วนั้น
จึงมั่นใจได้ว่างานของเราจะเป็นไปอย่างที่เราได้สัญญากับลูกค้าทั้งคุณภาพและระยะเวลา 
เราบริการท่านด้วย ความจริงใจและงานฝีมือในราคาที่ยุติธรรม ขอโอกาสให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ ผลงานไว้ใน บ้าน ที่พักอาศัย หรือสำนักงานของท่าน ทุกผลงานจากทีมงานเรา 
เราการันตี ความตั้งใจและใส่ใจ ขอให้เราได้เป็นทีมงานแรกที่ท่านให้โอกาส ขอบคุณครับ
บริการของเรา

รับออกแบบ ติดตั้ง กระจกอลูมิเนียม ฝ้า เพดาน ผนังเบา ฝ้าหลุม กระจกบานเปลือย มุ้งลวด
งานกระจกทุกประเภทประตูอัตโนมัติ บริการทำห้องโฮมเทียเตอร์ ห้องซ้อมดนตรี ห้องประชุม
ห้องเก็บเสียง ต่างๆ บริการ ตัดประกอบประตู หน้าต่างสำเร็จรูป (นำไปติดตั้งเอง)
งานตกแต่งภายใน ต่อเติมภายนอก ต่างๆ มีกระบะรถบรรทุกขาย


ประเมิณราคา ประตูอลูมิเนียมกระจกตารางราคาประตูอลูมิเนียมสวิงเดี่ยว
ขนาด (เซนติเมตร)สี
กว้างสูงขาวอลูมิเนียมชาอบขาวดำ
70-100190-2107,0007,5007,8007,800
100-120190-2107,5008,0008,2008,500

อุปกรณ์มาตราฐานทุกชุด :

หมายเหตุ

อลูมิเนียมหนา 1.2  มิลลิเมตร กระจกหนา 6  มิลลิเมตร

เลือกสีกระจกได้ สีใส สีเขียวตัดแสง สีดำ

ประตูสวิงเดี่ยว

ประตูสวิงเดี่ยว+ช่องแสง

ประตูสวิงเดี่ยว+บานปิดตาย

ประตูสวิงเดี่ยว+บานปิดตาย+ช่องแสง

ประตูสวิงเดี๋ยว+บานปิดตาย 2 บาน

ประตูสวิงเดี่ยว+บานปิดตาย 2 บาน + ช่องแสง

การประเมินราคาข้างต้นนี้ เป็นการประเมินราคาเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า   ในส่วนของราคาจริงนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ขนาด และจำนวนราคานี้เป็นเป็นราคาต่อ 1 ชุด ถ้ามีจำนวนหลายชุด ราคาจะถูกลงกว่านี้ค่ะ

ตารางราคาหน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง เดี่ยว

ขนาด (เซนติเมตร)

สี

เพิ่ม

กว้าง

สูง

ขาวอลูมิเนียม

ชา

อบขาว

ดำ

มุ้งลวด

40-60

40-60

3400

3900

4000

4200

+500

60-90

40-60

3800

4200

4200

4800

+700อุปกรณ์มาตราฐานครบชุด : บานเลื่อน

หมายเหตุ

อลูมิเนียมหนา 1.2  มิลลิเมตร กระจกหนา 5  มิลลิเมตร

เลือกสีกระจกได้ สีใส สีเขียวตัดแสงสีดำ

บานกระทุ้งเดี่ยว

บานกระทุ้งคู่

การประเมินราคาข้างต้นนี้ เป็นการประเมินราคาเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า   ในส่วนของราคาจริงนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ขนาด และจำนวนราคานี้เป็นเป็นราคาต่อ 1 ชุด ถ้ามีจำนวนหลายชุด ราคาจะถูกลงกว่านี้ค่ะ

ตารางราคาประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่+บานปิดตาย

ขนาด (เซนติเมตร)

สี

เพิ่ม

กว้าง

สูง

ขาวอลูมิเนียม

ชา

อบขาว

ดำ

เดินกล่อง

มุ้งลวด

260-320

190-210

11,800

13,000

13,000

13,500

1,400

1,100

321-380

190-210

13,800

15,000

15,000

16,500

1,500

1,200

381-420

190-210

14,500

16,000

16,000

18,000

1,500

1,200

อุปกรณ์มาตราฐานครบชุด : บานเลื่อน

หมายเหตุ

อลูมิเนียมหนา 1.2  มิลลิเมตร กระจกหนา 5  มิลลิเมตร

เลือกสีกระจกได้ สีใส สีเขียวตัดแสงสีดำ

หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ

หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ+ช่องแสง

หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ+บานปิดตาย

หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ+บานปิดตาย+ช่องแสง

การประเมินราคาข้างต้นนี้ เป็นการประเมินราคาเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า   ในส่วนของราคาจริงนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ขนาด และจำนวนราคานี้เป็นเป็นราคาต่อ 1 ชุด ถ้ามีจำนวนหลายชุด ราคาจะถูกลงกว่านี้ค่ะ

ตารางราคาหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่+บานปิดตาย

ขนาด (เซนติเมตร)

สี

เพิ่ม

กว้าง

สูง

ขาวอลูมิเนียม

ชา

อบขาว

ดำ

เดินกล่อง

มุ้งลวด

250-320

100-120

7,500

8,500

8,500

9,000

+1,200

+700

321-380

100-120

7,500

8,800

9,000

10,500

+1,300

+750

381-420

100-120

9,000

10,500

10,500

11,500

+1,300

+800

อุปกรณ์มาตราฐานครบชุด : บานเลื่อน

หมายเหตุ

อลูมิเนียมหนา 1.2  มิลลิเมตร กระจกหนา 5  มิลลิเมตร

เลือกสีกระจกได้ สีใส สีเขียวตัดแสงสีดำ

หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ

หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ+ช่องแสง

หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ+บานปิดตาย

หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ+บานปิดตาย+ช่องแสง

การประเมินราคาข้างต้นนี้ เป็นการประเมินราคาเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า   ในส่วนของราคาจริงนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ขนาด และจำนวนราคานี้เป็นเป็นราคาต่อ 1 ชุด ถ้ามีจำนวนหลายชุด ราคาจะถูกลงกว่านี้ค่ะ

ตารางราคาประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนแขวนเดี่ยวซ่อนผนัง

ขนาด (เซนติเมตร)

สี

กว้างราง

กว้างประตู

สูง

ขาวอลูมิเนียม

ชา

อบขาว

ดำ

160-200

80-100

190-210

6,500

7,000

7,000

8,000

200-250

100-120

190-210

7,000

7,500

7,500

8,500

อุปกรณ์มาตราฐานทุกชุด :   บานเลื่อนรางแขวน

หมายเหตุ

อลูมิเนียมหนา 1.2  มิลลิเมตร กระจกหนา 6  มิลลิเมตร

เลือกสีกระจกได้ สีใส สีเขียวตัดแสง สีดำ

ประตูบานเลื่อนแขวนเดี่ยวซ่อนผนัง

ประตูบานเลื่อนแขวนเดี่ยว+บานปิดตาย

ประตูบานเลื่อนแขวนเดี่ยว+บานปิดตาย+ช่องแสง

ประตูบานเลื่อนแขวนคู่ ซ่อนผนัง

ประตูบานเลื่อนแขวนคู่+บานปิดตาย

ประตูบานเลื่อนแขวนคู่+บานปิดตาย+ช่องแสง

การประเมินราคาข้างต้นนี้ เป็นการประเมินราคาเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า   ในส่วนของราคาจริงนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ขนาด และจำนวนราคานี้เป็นเป็นราคาต่อ 1 ชุด ถ้ามีจำนวนหลายชุด ราคาจะถูกลงกว่านี้ค่ะ

ตารางประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่สลับ

ขนาด (เซนติเมตร)

สี

เพิ่ม

กว้าง

สูง

ขาวอลูมิเนียม

ชา

อบขาว

ดำ

เดินกล่อง

มุ้งลวด

140-160

190-210

7,000

7,500

7,500

8,000

1,200

1,000

161-180

190-210

7,500

8,000

7,500

8,500

1,200

1,100

181-210

190-210

8,000

8,500

8,500

9,000

1,200

1,200

อุปกรณ์มาตราฐานทุกชุด : บานเลื่อนล้อล่าง

หมายเหตุ

อลูมิเนียมหนา 1.2  มิลลิเมตร กระจกหนา 6  มิลลิเมตร

เลือกสีกระจกได้ สีใส สีเขียวตัดแสง สีดำ

ประตูบานเลื่อนคู่สลับ

ประตูบานเลื่อนคู่สลับ+ช่องแสง

การประเมินราคาข้างต้นนี้ เป็นการประเมินราคาเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า   ในส่วนของราคาจริงนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ขนาด และจำนวนราคานี้เป็นเป็นราคาต่อ 1 ชุด ถ้ามีจำนวนหลายชุด ราคาจะถูกลงกว่านี้ค่ะ

ประตูบานเลื่อนคู่สลับ+บานปิดตาย

ประตูบานเลื่อนคู่สลับ+บานปิดตาย+ช่องแสง

ตารางราคาหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่สลับ

ขนาด (เซนติเมตร)

สี

เพิ่ม

กว้าง

สูง

ขาวอลูมิเนียม

ชา

อบขาว

ดำ

เดินกล่อง

มุ้งลวด

90-120

40-60

4000

4500

4500

5000

+600

+600

121-160

40-60

4500

5000

5000

5500

+700

+700

90-120

90-100

4500

5000

5000

5500

+700

+700

121-160

90-100

5,000

5500

5500

6,000

+900

+900

130-150

130-150

6,000

6,500

6,500

7,000

+1,000

+1,000

151-180

130-150

6,500

7,000

7,000

7,500

+1,000

+1,000

อุปกรณ์มาตราฐานครบชุด : บานเลื่อน

หมายเหตุ

อลูมิเนียมหนา 1.2  มิลลิเมตร กระจกหนา 5  มิลลิเมตร

เลือกสีกระจกได้ สีใส สีเขียวตัดแสงสีดำ

หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ

หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ+ช่องแสง

หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ+บานปิดตาย

หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ+บานปิดตาย+ช่องแสง

การประเมินราคาข้างต้นนี้ เป็นการประเมินราคาเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า   ในส่วนของราคาจริงนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ขนาด และจำนวนราคานี้เป็นเป็นราคาต่อ 1 ชุด ถ้ามีจำนวนหลายชุด ราคาจะถูกลงกว่านี้ค่ะ

ตารางราคาประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่

ขนาด (เซนติเมตร)

สี

กว้าง

สูง

ขาวอลูมิเนียม

ชา

อบขาว

ดำ

150-200

190-210

13,000

14,000

14,000

15,000

100-210

190-210

13,500

15,000

15,000

16,000

อุปกรณ์มาตราฐานทุกชุด :

หมายเหตุ

อลูมิเนียมหนา 1.2  มิลลิเมตร กระจกหนา 6  มิลลิเมตร

เลือกสีกระจกได้ สีใส สีเขียวตัดแสง สีดำ

ประตูสวิงคู่

ประตูสวิงคู่+ช่องแสง

ประตูสวิงคู่+บานปิดตาย

ประตูสวิงคู่+บานปิดตาย+ช่องแสง

ประตูสวิงคู่+บานปิดตาย 2 บาน

ประตูสวิงคู่+บานปิดตาย 2 บาน +ช่องแสง

การประเมินราคาข้างต้นนี้ เป็นการประเมินราคาเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า   ในส่วนของราคาจริงนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ขนาด และจำนวนราคานี้เป็นเป็นราคาต่อ 1 ชุด ถ้ามีจำนวนหลายชุด ราคาจะถูกลงกว่านี้ค่ะ

ตารางราคาประตูอลูมิเนียมบานเฟี้ยม

ขนาด (เซนติเมตร)

สี

กว้าง

สูง

ขาวอลูมิเนียม

ชา

อบขาว

ดำ

50-100

210-240

7,000

10,000

10,000

10,000อุปกรณ์มาตราฐานครบชุด : บานเลื่อน

หมายเหตุ:   ราคาของบานเฟี้ยม เป็นราคาต่อบาน เช่น แบ่ง5บาน ก็เท่ากับ ชุดนี้ 50,000 บาท

แต่ราคานี้เป็นราคาประเมินคร่าวๆ ซึ่งเวลาทำจริงก็ลดได้อีกแน่นอนครับผม โทรสอบถาม

วัดหน้างานประเมินราคาดีที่สุดครับผม สำหรับบานเฟี้ยม

อลูมิเนียมเป็น อลูมิเนียมหนา กว่า 1.5 มิล อัพ

การประเมินราคาข้างต้นนี้ เป็นการประเมินราคาเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า   ในส่วนของราคาจริงนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ขนาด และจำนวน

ราคานี้เป็นเป็นราคาต่อ 1 ชุด ถ้ามีจำนวนหลายชุด ราคาจะถูกลงกว่านี้ค่ะmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้17
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้319
mod_vvisit_counterเดือนนี้730
mod_vvisit_counterรวม141697

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 3.239.242.55
,
Today: ม.ค. 16, 2021

You are here Home